CARTORANJE
SZAKÉRTELEM A GEODÉZIÁBAN


A Cartoranje Kft. megalakulásakori tevékenységi köre azonos volt a Kartográfiai Vállalat 1. és 2. Felmérési Osztályainak tevékenységi körével:

 • Alappontok és illesztőpontok létesítése
 • Kataszteri felmérések,
 • Sajátos célú geodéziai munkák
 • Közmű felmérések és szakági térképek készítése
 • Tervezési térképek készítése
 • Ipari geodéziai feladatok végzése
 • Geodéziai adatállományok digitális feldolgozása.

A Cartoranje Kft. megalakulásakor a „Társasági Szerződés”-ben az alábbi tevékenységi körök kerültek meghatározásra:

    A társaság főtevékenységi köre (TEÁOR 2008):
 • 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
    Egyéb tevékenységi körei (TEÁOR 2008):
 • 47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
 • 58.29 Egyéb szoftverkiadás
 • 62.01 Számítógépes programozás
 • 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
 • 62.03 Számítógép-üzemeltetés
 • 62.09 Egyéb információ - technológiai szolgáltatás
 • 63.11 Adatfeldolgozás, web - hoszting szolgáltatás
 • 63.12 Világháló- információs szolgáltatás
 • 70.22 Üzletviteli, portál szolgáltatás
 • 63.99 M. n. s. egyéb vezetési tanácsadás
 • 71.20 műszaki vizsgálat, elemzés
 • 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
 • 74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 • 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 • 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 • 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • 82.99 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 • 95.11 Számítógép, periféria javítása
 • 96.09 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás

A végzett munkák köre a korábban főleg grafikus feldolgozásoktól folyamatosan a digitális feldolgozások felé tolódott el:

 • A hazai közműfejlesztések (főleg a telekommunikáció) területén végrehajtott beruházások tervezési és megvalósulási térképei már digitális felméréssel és feldolgozással készültek.
 • A létesített közműhálózatok sajátos célú (szolgalmi jogi) munkarészei - a rendelkezésre álló kataszteri térképek függvényében - szintén digitálisak.
 • A Cartoranje Kft. a külterületi privatizációs munkák előkészítésében elvégezte többezer hektár földterület digitális felmérését és feldolgozását, továbbá elvégezte többszáz hektár kialakított parcella kitűzését.
 • Alvállalkozásban - német tervező vállalkozás részére - több település, település-rész és utca digitális alaptérképét készítette el.
 • A volt holland tulajdonos megbízásából több hollandiai grafikus térkép digitális feldolgozását végezte el:
 • Végezte grafikus domborzati térképek digitalizálását.
  Elvégezte autópálya-, és csatorna térképek strukturált digitális átalakítását.
  Elvégezte többszáz kataszteri térkép - a hazai DAT szabványhoz hasonló követelmények szerinti - digitális átalakítását.
 • A Földmérési Intézet megbízásából végezte fővárosi kerületek váztérképébe a grafikus beltartalom digitális átalakítását.
 • Végezte autópályák építésével kacsolatos kitűzési és kisajátítási munkákat,
 • Méréseket végzett többemeletes épületek szerkezetének ellenőrzésére,
 • Készített tervezési és megvalósulási térképeket utak és közművek létesítéséhez,
 • Kitűzéseket végzett ipari és kereskedelmi létesítmények építéséhez.

A fentiekben részletezett munkák során szerzett ismeretek és referenciák birtokában a Nemzeti Kataszteri Program Kht. által kiírt pályázatok keretében az MSz 7772-1 Szabvány és a DAT Szabályzatok szerint fővállalkozóként és alvállalkozóként elkészítette több település és fővárosi kerület Digitális Állami Földmérési Alaptérképeit.